HOME | NIEUWS | EREGALERIJ | PORTAL 4A | PORTAL 5A | PORTAL 6A | LINKS | CONTACT

laatste update: 12 augustus 2013

Portal 6A

Klik hier om in te loggen op de pagina's voor 6A!

Het programma voor de zesde klas Athenaeum
Het eindexamenjaar begint in de eerste periode met het laatste verplichte domein: wetenschapsfilosofie. Hierin krijg je een beknopt historisch overzicht van de ontwikkeling van de westerse wetenschap vanaf de oude Grieken tot aan de wetenschappelijk-technologische revolutie van de moderne tijd. Wetenschap wordt filosofisch enerzijds afgebakend ten opzichte van common sense kennis, anderzijds ten opzichte van pseudowetenschap, door middel van de wetenschappelijke methode. Maar daar beginnen ook de filosofische vragen: is er één wetenschappelijke methode? Is niet alle kennis relatief in de zin van: context-(plaats- en tijd-)gebonden? En hoe beoordelen we de maatschappelijke invloed van al die kennis en daarop gebaseerde technologie?

fukushima
De kerncentrale van Fukushima, Japan. Nucleaire technologie is één van de meest geavanceerde resultaten van wetenschappelijke kennis. Het heeft belangrijke toepassingen in de medische wetenschap en de energievoorziening. Tegelijkertijd kleven er ook grote maatschappelijke risico's aan, van de ontwikkeling van kernwapens tot industriële ongevallen. (Bron: www.refdag.nl)

In periode twee gaan we dan echt het diepe in met het eindexamenthema Vrije wil. Aan de hand van het boek van Tjeerd van de Laar & Sander Voerman: Vrije wil (Rotterdam: Lemniscaat, 2009) bestuderen we het probleem van vrije wil als voorwaarde voor verantwoordelijkheid en toerekeningsvatbaarheid. Ook de vraag naar de maatschappelijke en juridische rechtvaardiging van straf komt daarbij aan de orde. Dit deel van de examenbundel sluit vooral aan bij de domeinen antropologie en ethiek van vorig jaar, en bij sociale filosofie uit de vierde klas.

gevangenis
Als een vrije wil ontbreekt, is straf dan te rechtvaardigen? Of moeten we eerder denken in termen van quarantaine? (Bron: www.kqed.org)

Periode drie is gereserveerd voor de problematiek van vrije wil als zelfverwerkelijking (in feite is dit zowel een politiek als een psychologisch thema dat aansluit bij sociale filosofie en antropologie) en de mateloos interessante (maar ook lastige) kwestie van de vrije wil als bewuste aansturing. Hierin bewandelen we niet alleen antropologische, maar ook kennistheoretische en wetenschapsfilosofische paden: hoe rijmen we het feit dat wetenschappelijk kan worden aangetoond dat al ons handelen door interne en externe factoren veroorzaakt wordt (eigenlijk is het geen handelen maar gedrag), terwijl we er zelf van uitgaan dat we bewust handelende wezens zijn? Hoe kunnen we nou bepalen wie en wat we zijn?


We kunnen ons (bijvoorbeeld in de vele science fiction films over het onderwerp) prima voorstellen dat er ooit robots met een eigen wil bestaan, maar we hebben moeite om onszelf als wezens voor te stellen waarvan het gedrag gedetermineerd is... (Bron: www.listofimages.com)

Periode vier: het eindexamen. Drie uur onafgebroken lezen, denken en schrijven - de uiteindelijke meesterproef...

xkcd vrije wil
xkcd's visie op de vrije wil (Bron: www.xkcd.com)

Klik hier om in te loggen op de pagina's voor 6A!


© A.J. de Vries 2013

login button
Log in voor de pagina's van 6A!

 

 

 

 

 

 

 

 

 


vrije wil
Kinky omslag van T. van de Laar & S. Voerman, Vrije wil (Rotterdam: Lemniscaat 2009)