HOME | NIEUWS | EREGALERIJ | PORTAL 4A | PORTAL 5A | PORTAL 6A | LINKS | CONTACT

laatste update: 13 augustus 2013

Portal 4A

Klik hier of op de button rechts om in te loggen op de pagina's voor 4A!

Het programma voor de vierde klas Athenaeum
In de eerste periode maak je kennis met het toch wel wat merkwaardige vak filosofie. Dat gebeurt aan de hand van het boek Cogito - ik denk, van Eva-Anne Le Coultre, maar ook allerlei andere materialen zoals film- en documentairefragmenten, krantenartikelen en andere teksten. Je krijgt een aantal voorbeelden te zien van 'ambachtelijke' filosofie, een korte historische inleiding in de klassieke Griekse filosofie, en diverse oefeningen in ontleden van standpunten en ideeën, argumentatie (en wat er allemaal in mis kan gaan!) en logica.

Bronnikov - Pythagoras
Pythagoreeërs vieren zonsopkomst (1869), een romantische verbeelding van de school van Pythagoras(ca. 580-500 v.C.) door Fyodor Bronnikov (1827-1902).

In de tweede periode maak je kennis met het domein van de sociale filosofie. Aan de ene kant sluit dat aan bij wat je leert bij vakken als geschiedenis en maatschappijleer, aan de andere kant gaan we hier en daar al de filosofische diepte in, met theorieën over rechtvaardigheid en allerlei vormen van kritiek daarop.

Jedem das Seine - Buchenwald
Cynisch gebruik van een klassieke definitie van rechtvaardigheid: "een ieder toebedelen wat hem/haar toekomt" (suum cuique tribuere) op de toegangspoort van het Nazi-concentratiekamp Buchenwald (bron: http://www.stift-klosterneuburg.at).

De derde periode is zwemmen of verzuipen: het domein sociale filosofie wordt verder uitgewerkt, maar daarnaast ga je in kleine groepjes een analyse maken van de huidige economische en financiële crisis, en geef je aan de hand van filosofische inzichten en kritiek een beoordeling van de oplossingen die regeringen nu uitvoeren, en schets je alternatieven. Oftewel: bestrijd de crisis en ontwerp je eigen ideale samenleving!

Detroit Crisis
Verlaten huizen in de failliete Amerikaanse stad Detroit (Bron: www.euronews.com)

Periode vier is in zijn geheel gewijd aan het maken van een werkstuk. Dat moet gaan over een onderwerp naar keuze, maar het moet wel filosofisch van aard zijn. Maar omdat filosofie zo ongelooflijk veelomvattend is, kun je je eigen interesses hier volop in uitleven!

Leerlingen uit klas 4 kunnen hier inloggen.


© A.J. de Vries 2013

login button
Log in voor de pagina's voor 4A!